Konsultacja probiotyczna
 • Opis
  Konsultacja probiotyczna obejmuje dokładny wywiad z klientką/klientem, w efekcie którego powstaje plan suplementacyjny . • Przygotowanie do konsultacji:
  Przed przyjściem na konsultacje probiotyczną należy:

  • przygotować wszystkie badania jakie były wykonywane w ostatnim roku t.j; morfologia, profil hormonalny, tarczycowy, lipidogram itd.
  • przygotować dzienniczek żywieniowy, prowadzić go przez okres tygodnia, wpisując wszystkie spożywane posiłki i towarzyszące temu objawy ze strony przewodu pokarmowego (odbijania, wzdęcia, gazy itd.) Jeśli takie nie występuja, zaznaczyć taką informacje
  • spisać listę zażywanych leków, a także suplementów

 • Po konsultacji otrzymasz
  Po konsultacji otrzymasz :

  • plan suplementacji probiotyków
  • monitorowanie i ewentualna zmiana preparatu, w przypadku jego nietolerancji.

Back to top of page