TRX plank najlepszy. Kwestia destabilizacji

  1. Home
  2. PORADNIK
  3. TRX plank najlepszy. Kwestia destabilizacji

Nie jest tajemnicą, że podczas treningu z wykorzystaniem sprzętu TRX możemy wzmocnić całe ciało. Sprzęt z pewnością spełnia wiele pozytywnych funkcji i zastosowań. Jednak w szczególności słynie on ze skuteczności wzmacniania mięśni, odpowiadających za prawidłową postawę naszego ciała (CORE), w skład których wchodzą mięśnie głębokie. Dzieje się tak ponieważ, dzięki treningowi na TRX stymulujemy ciągłe napięcie mięśniowe, które ma na celu ustabilizować naszą sylwetkę. Wydawać by się mogło, że dzieje się to za sprawą niestabilności podczas ćwiczenia i że im mniej stabilizacji, tym w większym stopniu dany mięsień pracuje. Jednak nie w każdym przypadku.

TRX Plank

PLANK jest jednym z wielu ćwiczeń
TRX Suspension Treining

Istnieje badanie przedstawiające wpływ stosowania różnych wersji planka, na aktywację mięśni.
W badaniu tym wzięło udział 21 osób. Wykonywali oni 4 różne rodzaje planka, każde powtarzali 2 razy. Wszystkie „Deski” wykonywano po 3 sekundy.
Zastosowano takie wersje planka jak:

– Plank zwykły wykorzystując jedynie podłoże,
– Plank z rękami w TRX,
– Plank ze stopami w TRX,
– Plank z stopami i ramionami w TRX.

Dzięki elektromiografii (EMG) wykazano, że podczas tych ćwiczeń
zaangażowały się w prace takie mięśnie jak:

trx-dem-0047

– Prosty brzucha,
– Skośny zewnętrzny,
– Prosty uda,
– Zębaty przedni.

Analiza wykazała, że aktywacja mięśni brzucha była znacznie większa we wszystkich rodzajach planka, w zawieszeniu w stosunku do zwykłego planka wykonywanego na twardym podłożu. Badanie wykazało, że największe zaangażowanie mięśni brzucha wystąpiło w ćwiczeniu z rękami w zawieszeniu i ćwiczeniu gdzie ręce i nogi były w zawieszeniu. Uzyskano w tych dwóch wersjach planka taki sam wynik.

Mięsień prosty uda był aktywowany najbardziej w ćwiczeniu gdzie ramiona były w zawieszeniu, a mięsień zębaty przedni najbardziej aktywowany był podczas wykonywania zwykłego planka i gdy stopy były w zawieszeniu.
Wnioskując badanie wykazało, iż dodatkowa niestabilność stworzona poprzez umieszczenie ramion i nóg jednocześnie w TRX nie powoduje większej aktywacji mięśni brzucha niż w wersji gdzie tylko ramiona były umieszczone w taśmach TRX.Tags PlankTreningTrxZdrowie